Mette Kjelgård style=

Mette Kjelgård

Styreleder
Steinar Kjelgård style=

Steinar Kjelgård

Kasserer
Adrone M.S. Olafsen style=

Adrone M.S. Olafsen

Treffkoordinator
Jan Utengen style=

Jan Utengen

Styremedlem
Thor Egil Aspeslåen style=

Thor Egil Aspeslåen

Varamedlem